Μουρατίδης Ερρίκος - Τμ. Π. Δ. Ε
Αρχική σελίδα Μαθήματα στο τμήμα Eκπαιδευτικό υλικό Ανακοινώσεις Ημερολόγιο Βιογραφικό Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Αριθμητική Ανάλυση
Μαθηματικά Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Πολιτική Οικονομία
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Ιστιοπλοΐα........

Αριθμητική Ανάλυση

Placeholder Image

Γενικές πληροφορίες

 • Τυπικό εξάμηνο: 3ο (Κανονικό υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος)
 • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες: 2(Θ) + 1 ώρα άσκηση πράξης
 • Ενδεικτικά προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι
 • Διδακτικές μονάδες: 4

Πρόγραμμα διδασκαλίας

 • Θεωρία:
 • Εργαστήριο:
 • Σύνδεσμοι μαθήματος:

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα:

Για το μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης, μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 

Αρχεία προς κατέβασμα: - 1 έως 8 από 8 σύνολο

   
Όνομα αρχείου Τίτλος σημειώσεων
 
Download
Askiseis sto Excel
AA.xls
Download
Askiseis sto Excel
dhdh hj cfgj .pdf
Download
dgbh fhjf
dhdh.pdf
Download
dgbh
Lisis_Arithm_Analisis_Sept_201...
Download
Λύσεις των θεμάτων της Αρ. Ανάλυσης (Σεπτέμβριος 2...
Lisis_Arithmitikis_Analisis_Io...
Download
Λύσεις των Θεμάτων της Αριθμητικής Ανάλυσης (Ιούνι...
Lisis_Arithmitikis_Analisis_Se...
Download
Λύση των θεμάτων της Αρ.Ανάλυσης Σεπτέμβρης 2016 (...
LYSEIS_AA_IOYNIOS_2017.pdf
Download
Λύση των θεμάτων της Αρ.Ανάλυσης Ιούνιος 2017
 

Βιβλίο μαθήματος (στο αποθετήριο του Κάλλιπος): https://repository.kallipos.gr/handle/11419/845

Περιγραφή μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος της Αριθμητικής ανάλυσης αναλύονται κάποιες βασικές αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού (επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων, παρεμβολή, παραγώγιση, ολοκλήρωση, επίλυση διαφορικών εξισώσεων (Δ.Ε.) και επίλυση συστημάτων Δ.Ε.). Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε Η.Υ. προτείνεται να γίνει στα πλαίσια του μαθήματος του Προγραμματισμού Η.Υ. ΙΙ, του ιδίου εξαμήνου.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας ( )

 • Σφάλματα. Αριθμητική σημαντικών ψηφίων. Εξισώσεις με μία μεταβλητή. Μέθοδος Newton-Raphson. Εφαρμογές με Η.Υ.
 • Υπολογισμός οριζουσών, αντίστροφων πινάκων και επίλυση γραμμικών συστημάτων με Η.Υ. Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων.
 • Γραφική μέθοδος και μέθοδος του Newton.
 • Πεπερασμένες Διαφορές. Παρεμβολή γραμμική και πλήρης. Διπλή γραμμική παρεμβολή.
 • Αριθμητική παραγώγιση και αριθμητική ολοκλήρωση. Τύποι του Cotes. Εφαρμογές με Η.Υ.
 • Λύση Δ.Ε. 1ης τάξης με τις μεθόδους των Euler, Taylor και Runge-Kutta. Εφαρμογές με Η.Υ.
 • Λύση Δ.Ε. 2ης τάξης με τη μέθοδο του Taylor. Λύση συστημάτων Δ.Ε. με τη βοήθεια των αναπτυγμάτων (Taylor). Εφαρμογές σε προβλήματα Μηχανικής και Δυναμικής σε Η.Υ.
 • Υπολογισμός των βασικών στατιστικών παραμέτρων (μέση τιμή, τυπική απόκλιση κ.λ.π.) με τη χρήση Η.Υ.
 • Ευθύγραμμη, εκθετική και λογαριθμική παλινδρόμηση. Συντελεστής συσχέτισης. Εφαρμογές με Η.Υ..

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Η γνώση των βασικών αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση των θεμελιωδών προβλημάτων της Μηχανικής και της Δυναμικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Γουσίδου-Κουτίτα Μ. Αριθμητική Ανάλυση, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη 2004
 • Αριθμητική ανάλυση, Α., Μπακόπουλος ΕΜΠ, 1981
 • Μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης, Χ.Α. Φραγκάκι, 1982

Αρχή σελίδας